საცხენოსნო ტურები

საქართველოს ულამაზესი ველ-მინდვრები და ადგილობრივი ჯიშის ცხენები იძლევა უნიკალურ შესაძლებლობას საცხენოსნო ტურების მოსაწყობად. თქვენ შეგიძლიათ ცხენზე ამხედრებულმა მოიაროთ და მოინახულოთ ჩვენი ქვეყნის ერთმანეთისაგან სრულიად განსხვავებული კუთხეები და დაცული ტერიტორიები. ხელი აღვირს მაგრად ჩასჭიდეთ და გახადეთ მოგზაურობა უფრო სასიამოვნო.
ღონისძიებები